İnternet mağazamızda verilen tüm servisler ve Güzelyurt Mah. 5797 Sok. 6/D Yunusemre / Manisa adresinde kayıtlı BEST iç giyim online alışveriş firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form veanketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takımkişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-postaadresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. 

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerinekampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon tekliflerigönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlüseçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesapbilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelenbilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilenonay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilenkişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi"ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilenhizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesiiçin, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IPadresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografikbilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar vekapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğukişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için dekullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcıtarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgilibilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "ÜyelikSözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizinkimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanıoluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizlitutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanmasıve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamualanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasınıönlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhütetmektedir.


KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapankredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartıbilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

 İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli birsitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardanbiri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir.Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlübilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecinebağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışverişsırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizdenbağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenipsorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliğionaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdangörüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi birkoşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. 

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerinödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafındanKredi Kartları dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışverişsitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik veteslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefonbilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü içingerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibatageçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece sizulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenlikoruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunlarıdeğiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSLgüvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan biruluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan veaçık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş sitelerigünümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütünkonular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayanfirmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açıkadresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz.Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütüntelefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten öncetelefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizdefirmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğinizkimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göresaklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından paraçekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imhaedilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bizegöndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi birbedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir vebu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VEUYGULAMALAR

Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere linkverebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilikuygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımızaracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki GizlilikPolitikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü tarafweb sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

 Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız,işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara aitbilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmaküzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b.yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukukkurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "ÜyelikSözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek vebunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulünegöre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıylakullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumakiçin bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri'ne, herhangi birsiparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartınumaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncüşahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgileringüvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar vekullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişimdosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişimdosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcınıntarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişimdosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımınıkolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaretettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadarsitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılariçin özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içeriküretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veyae-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak içintasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabuleder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişimdosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarıverilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. 

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerinidilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermekveya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikasıhükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru veönerileriniz için destek@butikduragi.com adresine email gönderebilirsiniz.Firmamız'a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Ünvanı: BEST iç giyim online alışveriş
Adres: Güzelyurt Mah. 5797 Sok. 6/D Yunusemre / Manisa
Eposta: destek@butikduragi.com
Tel:   0532 715 44 23

Free shipping

100₺ Üzeri Ücretsiz Kargo

Money

100% Güvenli Alışveriş

Delivery

Gizli Paket